Visitatie

ISO 9001 CERTIFICERING

Onze praktijk heeft in 2012 het certificaat NEN-EN 15224 behaald. In 2023 is ons kwaliteitssysteem opnieuw getoetst door Roozenboom Consulting, met een succesvol resultaat. Hiermee hebben wij een verlenging van het kwaliteitscertificaat ontvangen en kunnen wij onze patiënten opnieuw de zekerheid bieden dat wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

De NEN-EN 15224 is de Europese norm voor kwaliteitsbeheersing in de zorg en wordt ook wel de ISO voor de zorg genoemd. In deze norm zijn aanvullende eisen gesteld ten opzichte van de ISO 9001 om daarmee beter te passen bij de kenmerkende aspecten van de zorg. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsbeheersing.

Dit betekent dat onze praktijk ISO gecertificeerd is. Een resultaat waar we uiteraard trots op zijn!

Wat zijn de voordelen voor u?

  • Onze tandartspraktijk staat voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid;
  • In onze tandartspraktijk bieden we voortdurend zorg die voldoet aan de eisen van u als patiënt en die van de verschillende instanties die toezien op naleving van wet- en regelgeving zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
  • Onze zorg is aantoonbaar.

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep.
Ze kijken naar:

Of de praktijk de zaken goed organiseert;
Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2021.