Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Praat met uw tandarts
De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts of behandelaar. U waarschijnlijk ook.
Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd heeft of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Wij adviseren u om eerst een gesprek aan te gaan met uw tandarts of behandelaar.
Desnoods met een tussenpersoon zoals de praktijkmanager of balie assistente. Zodat het bijvoorbeeld duidelijk wordt waarom een bepaalde behandeling zo is gedaan. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Telefonisch advies inwinnen
U kunt telefonisch advies en informatie vragen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts.
Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is bereikbaar via telefoonnummer: 0900 20 25 012 (€ 0,15 per minuut). De TIP medewerker geeft u advies over hoe u samen met uw tandarts of behandelaar tot een oplossing kunt komen.

Niet gelukt? Dan de KNMT klachtenregeling
Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen?
Dan kunt u een beroep doen op de KNMT klachtenregeling.
Wij zijn aangesloten bij deze klachtenregeling.

De KNMT klachtenregeling biedt het volgende:

  • Bemiddeling door de Regionale Bemiddelingsraad (RBR)
    met als doel tot een oplossing te komen;
  • Behandeling door de Centrale Klachtencommissie (CKC) waarbij het besluit valt dat u wel of geen gelijk krijgt. Wanneer u geen gelijk krijgt, verklaart de CKC uw klacht ongegrond.

Om een beroep te kunnen doen op de KNMT Klachtenregeling schrijft u de KNMT een brief
of e-mail waarin u vertelt met welke tandarts u een probleem heeft, waarover de klacht gaat en wat u met uw klacht wilt bereiken. U kunt ook het online KNMT-klachtformulier invullen via www.knmt.nl

Ook op de balie van onze tandartspraktijk staat een folder met alle informatie hierover.